Iunie 2009 Studiu comparativ privind situaţia copiilor cu disabilităţi în raioanele Ungheni, Şoldăneşti şi mun.Comrat din Republica Moldova

Scopul Studiului constă în identificarea nevoilor cu care se confruntă copiii cu disabilităţi, părinţii acestora şi specialiştii care prestează servicii în domeniul dat din raioanele Ungheni, Şoldăneşti şi mun. Comrat din UTAG.

Obiectivele Studiului:

-Identificarea serviciilor care sunt prestate de Comisiile Medico-Psiho-Pedagogice,Comisiile pentru Protecţia Copilului aflat in Dificultate, Consiliile Medicale Consultative în raioanele Ungheni, Şoldăneşti şi mun. Comrat;

-Evaluarea funcţionării Comisiilor existente şi vizate de domeniu;

-Clarificarea rolurilor Comisiilor existente şi vizate de domeniu: Comisia raională pentru Protecţia Copilului aflat în dificultate, Comisia raională Medico-Psiho-Pedagogică, Consiliile Medicale Consultative raionale, altele existente;

-Evaluarea nevoilor copiilor cu disabilităţi;

-Evaluarea gradului de eficienţa în urma înscrierii copiilor cu disabilităţi în şcolile speciale şi generale;

-Evaluarea nevoilor părinţilor care au în îngrijire copiicu disabilităţi fizice si mentale;

-Evaluarea gradului de acceptare a mediilor de apartenenţă a copiilor cu disabilităţi;

-Analiza evoluţiei cazurilor copiilor cu disabilităţi şi a procesului dediagnosticare a cazurilor acestora, a intervenţiei echipei pluridisciplinare care lucrează direct cu copii cu disabilităţi.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis