Cine suntem

Centrul de Investigaţii şi Consultanţă SocioPolis (CIC SocioPolis) este o organizaţie nonprofit specializată în cercetări sociologice, analize, evaluări şi consultări în sfera socială. Suntem o organizaţie independentă, care nu reprezintă interese economice sau politice şi ne poziţionăm ca un centru de cercetare neutru din punct de vedere politic şi ideologic.

Misiunea

Misiunea CIC SocioPolis este de a contribui prin activităţi de cercetare, evaluare şi consultanţă la depăşirea problemelor sociale, creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea Republicii Moldova.

Viziunea

Cercetarea şi luarea deciziilor bazate pe dovezi pot ajuta la îmbunătăţirea tuturor aspectelor calităţii vieţii în Republica Moldova.


Valori

Responsabilitate socială – urmărind misiunea noastră, demonstrăm comportament responsabil, iar în activitatea noastră ţinem cont de impactul rezultatelor cercetărilor asupra societăţii.

Independenţă şi obiectivitate – încurajăm gândirea creativă şi critică, promovăm obiectivitatea şi independenţa în cercetare.

Calitate şi relevanţă – oferim produse de înaltă calitate care vizează subiecte actuale ale realităţii sociale.

Integritate şi transparenţă – metodele de cercetare aplicate sunt clare şi transparente, sursele utilizate pentru cercetare sunt citate.

Respect – promovăm o atitudine respectuoasă pentru toate ideile şi persoanele.

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, Str. Ion Creangă 39/2 Telefon: (+373)22 58 29 83 Fax: (+373) 22 58 29 83 email:info@sociopolis.md www.sociopolis.md


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu