Noiembrie 2009 Dialogul intercultural în rândul tinerilor din Republica Moldova

Prezentul studiu analizează situaţia dialogului intercultural, toleranţei şi discriminării interetnice în rândul tinerilor din Republica Moldova. Obiectivele specifice ale cercetării au fost focusate pe: evaluarea cunoştinţelor ce ţin de grupurile etnice; analiza relaţiilor interetnice; determinarea nivelului dialogului intercultural în societate; cunoaşterea atitudinii şi gradului de toleranţă a tinerilor vis-a-vis de grupurile minoritare;înaintarea unor recomandări privind educarea tinerilor în spiritul toleranţei interetnice şi sporirii dialogului intercultural în societate.

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a utilizat ancheta sociologică în bază de chestionar şi interviul individual semistructurat.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis