Noiembrie 2009 Dialogul intercultural în rândul tinerilor din Republica Moldova

Prezentul studiu analizează situaţia dialogului intercultural, toleranţei şi discriminării interetnice în rândul tinerilor din Republica Moldova. Obiectivele specifice ale cercetării au fost focusate pe: evaluarea cunoştinţelor ce ţin de grupurile etnice; analiza relaţiilor interetnice; determinarea nivelului dialogului intercultural în societate; cunoaşterea atitudinii şi gradului de toleranţă a tinerilor vis-a-vis de grupurile minoritare;înaintarea unor recomandări privind educarea tinerilor în spiritul toleranţei interetnice şi sporirii dialogului intercultural în societate.

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a utilizat ancheta sociologică în bază de chestionar şi interviul individual semistructurat.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu