Iunie 2015 Cercetarea „Evaluarea situaţiei educaţiei nonformale a adulţilor în Republica Moldova

Cercetarea „Evaluarea situaţiei educaţiei nonformale a adulţilor în Republica Moldova” a fost realizată de CIC SocioPolis la cererea DVV International în Republica Moldova în perioada mai – noiembrie 2014. Obiectivele cercetării au cuprins:
(i) analiza studiilor în domeniul învăţării pe parcursul vieţii şi a datelor statistice existente;
(ii) descrierea cadrului normativ şi a politicilor în domeniul educaţiei nonformale a adulţilor;
(iii) cercetarea cererii şi ofertei de servicii de educaţie nonformală;
(iv) evidenţierea dificultăţilor existente în accesul la serviciile de educaţie nonformală;
(v) înaintarea unor recomandări pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie nonformală în Republica Moldova.

Unele date vedeţi aici: Evaluarea situaţiei educaţiei nonformale a adulţilor în Republica Moldova


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu