Iunie 2013 Cercetarea „Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova”

Cercetarea „Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” a fost realizată de CIC SocioPolis în parteneriat cu Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, în perioada ianuarie – iunie 2013. Cercetarea cuprinde analiza situaţiei din Republica Moldova în domeniul participării copiilor victime ale infracţiunii în procedurile legale (urmărire penală, judecată) şi a rolul fiecărui participant (ofiţer de urmărire penală, procuror, judecător, copil, părinte / reprezentant legal, autoritate tutelară, psiholog/pedagog) în acest proces. În acest context, au fost studiate experienţele şi opiniile copiilor victime ale infracţiunilor, judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, reprezentanţilor administraţiei publice locale, decidenţilor.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis