Iunie 2013 Cercetarea „Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova”

Cercetarea „Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” a fost realizată de CIC SocioPolis în parteneriat cu Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, în perioada ianuarie – iunie 2013. Cercetarea cuprinde analiza situaţiei din Republica Moldova în domeniul participării copiilor victime ale infracţiunii în procedurile legale (urmărire penală, judecată) şi a rolul fiecărui participant (ofiţer de urmărire penală, procuror, judecător, copil, părinte / reprezentant legal, autoritate tutelară, psiholog/pedagog) în acest proces. În acest context, au fost studiate experienţele şi opiniile copiilor victime ale infracţiunilor, judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, reprezentanţilor administraţiei publice locale, decidenţilor.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu