Ianuarie 2010 Cercetarea Baseline „Dialogul Intercultural, Toleranţa şi Nondiscriminarea în rândul tinerilor”

Cercetarea Baseline „Dialogul Intercultural, Toleranţa şi Nondiscriminarea în rândul tinerilor” afost realizat pentru Consiliul Naţional al Tinerilor din Republica Moldova, în perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010. Grupul ţintă al studiului l-au constituit tinerii în vârstă de 14-30 ani din Republica Moldova. Obiectivele specifice ale cercetării au fost focusate pe:
(i) evaluarea cunoştinţelor ce ţin de grupurile etnice;
(ii) analiza relaţiilor interetnice;
(iii) determinarea nivelului dialogului intercultural în societate;
(iv) cunoaşterea atitudinii şi gradului de toleranţă a tinerilor vis-a-vis de grupurile minoritare;
(v) înaintarea unor recomandări privind educarea tinerilor în spiritul toleranţei interetnice şi sporirii dialogului intercultural în societate

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis