Ianuarie 2010 Cercetarea Baseline „Dialogul Intercultural, Toleranţa şi Nondiscriminarea în rândul tinerilor”

Cercetarea Baseline „Dialogul Intercultural, Toleranţa şi Nondiscriminarea în rândul tinerilor” afost realizat pentru Consiliul Naţional al Tinerilor din Republica Moldova, în perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010. Grupul ţintă al studiului l-au constituit tinerii în vârstă de 14-30 ani din Republica Moldova. Obiectivele specifice ale cercetării au fost focusate pe:
(i) evaluarea cunoştinţelor ce ţin de grupurile etnice;
(ii) analiza relaţiilor interetnice;
(iii) determinarea nivelului dialogului intercultural în societate;
(iv) cunoaşterea atitudinii şi gradului de toleranţă a tinerilor vis-a-vis de grupurile minoritare;
(v) înaintarea unor recomandări privind educarea tinerilor în spiritul toleranţei interetnice şi sporirii dialogului intercultural în societate


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu