Decembrie 2015 Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova

Sondajul Internaţional „Bărbaţii şi egalitatea de gen” (IMAGES) este coordonat de organizația Promundo și Centrul Internațional de Cercetare privind Femeile (ICRW), fiind unul dintre cele mai cuprinzătoare studii, care oferă o imagine holistică despre viața bărbaților și femeilor, atitudinile şi comportamentele bărbaţilor şi femeilor cu privire la egalitatea de gen,relaţiile de familie,rolul și implicarea bărbatului în viața de familie, inclusiv implicarea bărbaților în creșterea și educația copiilor, experiențele din copilărie legate de violență, egalitatea de gen din familie, stres, migrație, șomaj etc. Din 2014, acest sondaj a fost utilizat în 10 ţări ca instrument pentru evaluarea atitudinilor şi comportamentelor bărbaţilor şi femeilor în procesul de implementare a politicilor sau iniţiativelor de programe în domeniul egalităţii de gen. Datele și recomandările studiului IMAGES au servit în aceste ţări drept baza pentru lansarea discuțiilor la nivel național, în vederea elaborării unor politici noi, dezvoltării unor inițiative, în scopul promovării egalității de gen și prevenirea violenței în bază de gen.

Scopul cercetării „Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldovaa urmărit cunoaşterea şi înţelegerea comportamentului, atitudinilor bărbaţilor şi femeilor, a schimbărilor care se produc în atitudinile şi comportamentul acestora pentru a dezvolta, direcţiona şi monitoriza politicile în domeniul egalităţii de gen. Realizarea cercetării a permis colectarea unor date la nivel național care servesc drept referință pentru monitorizarea schimbărilor care se vor produce în atitudinile şi comportamentul femeilor și bărbaților, ca rezultat al implementării politicilor, programelor întru promovarea egalității de gen.

Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova - Sumar


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu