Decembrie 2010 Studiul privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Studiul privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale a fost realizat pentru A.O. Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin din or. Criuleni, în perioada octombrie – decembrie 2010. Scopul studiului a constă în evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES), la nivel de familie, şcoală şi comunitate în 4 raioane din regiunea centru a Republicii Moldova.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis