Decembrie 2010 Studiul privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Studiul privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale a fost realizat pentru A.O. Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin din or. Criuleni, în perioada octombrie – decembrie 2010. Scopul studiului a constă în evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES), la nivel de familie, şcoală şi comunitate în 4 raioane din regiunea centru a Republicii Moldova.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu