Octombrie 2008 Studiul „Identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem de Intervenţie Timpurie pentru Copiii cu Disabilităţi din Republica Moldova”

Studiul „Identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem de Intervenţie Timpurie pentru Copiii cu Disabilităţi din Republica Moldova” a fost realizat pentru Fundaţia Soros Moldova, fiind finanţat de Open Society Mental Health Initiative, în perioada mai - octombrie 2008. Scopul studiului a constat în evaluarea serviciilor statale, private şi neguvernamentale de intervenţie timpurie pentru copiii cu disabilităţi şi risc sporit în vederea înaintării unor recomandări pentru a disemina şi multiplica modelele existente şi practicile pozitive de Intervenţie Timpurie, a creşte acoperirea, accesibilitatea, inclusiv finanţarea guvernamentală a acestor servicii.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis