Septembrie 2010 Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor de sănătate mentală în Republica Moldova

Prezentul studiu urmăreşte analiza serviciilor existente în domeniul sănătăţii mentale pentru a evidenţia strategii şi mecanisme de replicare şi diseminare a modelelor de bune practici în domeniu.

Obiectivele specifice ale cercetării sunt axate pe:

-evaluarea cadrului normativ şi a politicilor în domeniul sănătăţii mentale;

-analiza necesităţilor de servicii alternative celor spitaliceşti în domeniul sănătăţii mentale;

-aprecierea serviciilor de sănătate mentală de către specialiştii ce activează în domeniu şi beneficiari;

-studierea necesităţilor de instruire a specialiştilor în domeniul sănătăţii mentale;

-înaintarea unor recomandări pentru dezvoltarea unui sistem naţional complex şi holistic în domeniul sănătăţii mentale.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis