Septembrie 2010 Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor de sănătate mentală în Republica Moldova

Prezentul studiu urmăreşte analiza serviciilor existente în domeniul sănătăţii mentale pentru a evidenţia strategii şi mecanisme de replicare şi diseminare a modelelor de bune practici în domeniu.

Obiectivele specifice ale cercetării sunt axate pe:

-evaluarea cadrului normativ şi a politicilor în domeniul sănătăţii mentale;

-analiza necesităţilor de servicii alternative celor spitaliceşti în domeniul sănătăţii mentale;

-aprecierea serviciilor de sănătate mentală de către specialiştii ce activează în domeniu şi beneficiari;

-studierea necesităţilor de instruire a specialiştilor în domeniul sănătăţii mentale;

-înaintarea unor recomandări pentru dezvoltarea unui sistem naţional complex şi holistic în domeniul sănătăţii mentale.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu