Martie 2010 Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mentală în Republica Moldova

Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mentală în Republica Moldova a fost realizat pentru Asociaţia Acceptare şi Ministerul Sănătăţii, în perioada decembrie 2009 – martie 2010. Studiul a cuprins analiza serviciilor existente în domeniul sănătăţii mentale pentru a evidenţia strategii şi mecanisme de replicare şi diseminare a modelelor de bune practici în domeniu şi a crea un sistem naţional complex şi holistic în domeniul sănătăţii mentale.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu