Martie 2010 Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mentală în Republica Moldova

Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mentală în Republica Moldova a fost realizat pentru Asociaţia Acceptare şi Ministerul Sănătăţii, în perioada decembrie 2009 – martie 2010. Studiul a cuprins analiza serviciilor existente în domeniul sănătăţii mentale pentru a evidenţia strategii şi mecanisme de replicare şi diseminare a modelelor de bune practici în domeniu şi a crea un sistem naţional complex şi holistic în domeniul sănătăţii mentale.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis