Decembrie 2012 Studiul „Cererea şi oferta serviciilor de educaţie timpurie şi preşcolară din perspectiva angajării femeii în câmpul muncii”

Studiul „Cererea şi oferta serviciilor de educaţie timpurie şi preşcolară din perspectiva angajării femeii în câmpul muncii” a fost realizat de CIC SocioPolis în parteneriat cu Gender Centru şi a fost finanţat de UNICEF Moldova şi UN Women. Scopul studiului a constat în analiza impactului disponibilităţii şi accesibilităţii serviciilor de educaţie (timpurie şi preşcolară) asupra angajării femeilor din mediul urban şi cel rural al Republicii Moldova în câmpul muncii. Cercetarea în teren s-a realizat în perioada 10 noiembrie – 20 decembrie 2012.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis