Octombrie 2011 Studiul asupra sistemului de protecție sociala din perspectiva cadrelor legislativ-normativ și instituțional în scopul îmbunătăţirii acestuia la nivel central, de raion și de comunitate pentru asigurarea unei abordări multidisciplinare a nevoilor beneficiarului

Studiul asupra sistemului de protecție sociala din perspectiva cadrelor legislativ-normativ și instituțional în scopul îmbunătăţirii acestuia la nivel central, de raion și de comunitate pentru asigurarea unei abordări multidisciplinare a nevoilor beneficiarului a fost realizat de CIC SocioPolis la cererea UNICEF Moldova, OIM Moldova şi Terre des Hommes Moldova în perioada august-octombrie 2011. Scopul studiului a vizat evaluarea dimensiunii inter-sectoriale a sistemului de protecţie socială din punct de vedere legislativ-normativ şi instituţional la nivel comunitar, raional și național în baza abordării multidisciplinare a nevoilor beneficiarului.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu