Octombrie 2011 Studiul asupra sistemului de protecție sociala din perspectiva cadrelor legislativ-normativ și instituțional în scopul îmbunătăţirii acestuia la nivel central, de raion și de comunitate pentru asigurarea unei abordări multidisciplinare a nevoilor beneficiarului

Studiul asupra sistemului de protecție sociala din perspectiva cadrelor legislativ-normativ și instituțional în scopul îmbunătăţirii acestuia la nivel central, de raion și de comunitate pentru asigurarea unei abordări multidisciplinare a nevoilor beneficiarului a fost realizat de CIC SocioPolis la cererea UNICEF Moldova, OIM Moldova şi Terre des Hommes Moldova în perioada august-octombrie 2011. Scopul studiului a vizat evaluarea dimensiunii inter-sectoriale a sistemului de protecţie socială din punct de vedere legislativ-normativ şi instituţional la nivel comunitar, raional și național în baza abordării multidisciplinare a nevoilor beneficiarului.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis