Octombrie 2011 Studiu comparativ privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale, la nivel de familie, şcoală şi comunitate

Procesul de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţiile rezidenţiale presupune, obligatoriu, şi schimbări majore la nivel social, inclusiv, în şcolile de cultură generală. Procesul în sine este inevitabil, dacă ţinem cont de măsurile întreprinse la nivel internaţional de organismele implicate în apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor/copiilor cu cerinţe educative speciale.

Scopul studiului dat constă în evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale, la nivel de familie, şcoală şi comunitate în 4 raioane din regiunea centru a Republicii Moldova.

Studiul dat este destinat cadrelor didactice din şcoli generale şi speciale, managerilor şcolari, specialiştilor din domeniul asistenţei sociale şi protecţie a familiei, părinţilor, elevilor, şi, nu în ultimul rând, decidenţilor. În cadrul studiului, incluziunea educaţională a fost analizată ca necesitate şi posibilitate de reformă şi dezvoltare a şcolii generale, care trebuie să stimuleze instruirea tuturor copiilor în cadrul comunităţii.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis