Octombrie 2011 Studiu comparativ privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale, la nivel de familie, şcoală şi comunitate

Procesul de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţiile rezidenţiale presupune, obligatoriu, şi schimbări majore la nivel social, inclusiv, în şcolile de cultură generală. Procesul în sine este inevitabil, dacă ţinem cont de măsurile întreprinse la nivel internaţional de organismele implicate în apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor/copiilor cu cerinţe educative speciale.

Scopul studiului dat constă în evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale, la nivel de familie, şcoală şi comunitate în 4 raioane din regiunea centru a Republicii Moldova.

Studiul dat este destinat cadrelor didactice din şcoli generale şi speciale, managerilor şcolari, specialiştilor din domeniul asistenţei sociale şi protecţie a familiei, părinţilor, elevilor, şi, nu în ultimul rând, decidenţilor. În cadrul studiului, incluziunea educaţională a fost analizată ca necesitate şi posibilitate de reformă şi dezvoltare a şcolii generale, care trebuie să stimuleze instruirea tuturor copiilor în cadrul comunităţii.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu