Noiembrie 2014 Servicii de consultanță pentru dezvoltarea cercetării acţiune în domeniul educaţiei timpurii

Servicii de consultanță pentru dezvoltarea cercetării acţiune în domeniul educaţiei timpurii, Ministerul Educaţiei, Mai - Noiembrie 2014. Obiectivul general a componentei sus-numite a urmărit sensibilizarea instituţiilor de pregătire a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii (universităţi şi colegii pedagogice) pentru realizarea Cercetării Acţiune în instituţiile de educaţie timpurie. Au fost create 5 echipe de cercetare din cercetători ai instituţiilor de pregătire a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” şi Universitatea de Stat din Moldova) şi practicieni cu experienţă în domeniu (directori sau metodişti ai instituţiilor preşcolare atât din mun. Chişinău, cât şi din localităţi rurale a Moldovei) care au realizat cercetări acţiune în 5 instituţii preşcolare.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis