Decembrie 2012 Studiul Baseline privind educaţia incluzivă în regiunile centru şi cea de sud a Republicii Moldova

Studiul Baseline privind educaţia incluzivă în regiunile centru şi cea de sud a Republicii Moldova a fost realizat de CIC SocioPolis la cererea SOIR Moldova, în iulie - decembrie 2010. Studiul a urmărit să ajute SOIR Moldova în viitoarea planificare strategică, bazată pe integrarea băieţilor şi fetelor cu disabilităţi în instituţiile de învăţământ existente. Obiectivele cercetării au cuprins:
(i) analiza cadrului existent în domeniul intervenţiei incluzive (politici, acte normative, practicile existente);
(ii) evaluarea necesităţii serviciilor de educaţie incluzivă (în grădiniţe, şcoli primare şi secundare) şi a serviciilor de suport, în regiunile centrală şi de sud ale Moldovei;
(iii) elucidarea barierelor sociale, economice şi de mediu care nu permit băieţilor şi fetelor cu disabilităţi să beneficieze de educaţie incluzivă;
(iv) înaintarea recomandărilor pentru dezvoltarea unui sistem naţional comprehensiv de Educaţie Incluzivă, care să integreze toţi actorii interesaţi de educaţia incluzivă.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu