Mai 2016 Sesiuni de instruire pentru profesioniştii din domeniul social la tema „Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social”

În perioada 02 noiembrie 2015– 20 mai 2016 Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au desfăşurat sesiuni de instruire pentru profesioniştii din domeniul social la tema „Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social”. Tematicile abordate în cadrul sesiunelor de instruire au vizat subiecte ce țin atât de standardele internaționale și naționale în domeniul protecției și îngrijirii copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, creșterea și dezvoltarea copilului, suportul copilului aflat în situație de risc prin depășirea trecutului traumatizant, soluționarea problemelor de învățare, comportamentale și emoționale, cât și subiecte ce țin de menținerea sănătății îngrijitorilor prin învățarea unor tehnici de prevenire a stresului profesional.

Astfel au fost desfăşurate 56 sesiuni de instruire la care au participat 906 profesionişti în domeniul social: reprezentanţi ai structurilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, specialişti ai centrelor de plasament temporat, al centrelor de zi, ai centrelor comunitare, asistenţi parentali profesionişti şi părinţi-educatori din cadrul caselor de tip familie.

Sesiunele de instruire s-au desfăşurat în cadrul proiectului „Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copiii şi tinerii din Moldova”, implementat de Caritas Republica Cehă și Centrul de Investigații și Consultanță ”SocioPolis”, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis