Septembrie 2014 Proiectul „Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii şi tineri din Moldova”

Proiectul „Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii şi tineri din Moldova” este implementat de Caritas Republica Cehă şi Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare. Acest proiect urmăreşte să contribuie la consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii, şi transferul cunoştinţelor în baza standardelor, bunelor practici și experienței internaționale în domeniul creşterii şi educăriicopiilor separați de părinți și copiilor în situație de risc.

La nivel naţional, va fi realizată o cercetare despre necesităţile copiilor în situaţie de risc şi a specialiştilor care oferă servicii acestor copii; vor fi formaţi 850 specialişti care activează în domeniul protecţiei sociale a copiilor (părinţi-educatori din casele de copii de tip familie, asistenţi parentali profesionişti, specialişti din cadrul serviciilorde plasament temporar și de zi, specialişti din cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială ).

În baza necesităţilor identificate la copii şi specialişti, o echipă de experţi naţionali cu suportul unui expert internaţional vor elabora curricula şi un set de materiale de instruire care vor fi aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). Ulterior, acestea vor fi utilizate în mod sistematic în procesul de formare a personalului din domeniul protecţiei sociale a familiei și copilului.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu