Ianuarie 2015 CIC SocioPolis a beneficiat de vizita consultantului internaţional P. Winnete

În perioada 25-30 ianuarie 2015, CIC SocioPolis a beneficiat de vizita consultantului internaţional P. Winnete în cadrul proiectului „Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copiii şi tinerii în situaţie de risc din Republica Moldova”, finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi implementat în parteneriat cu Caritas din Republica Cehă şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) din Republica Moldova.

În cadrul vizitei, consultantul a vizitat serviciile acordate copiilor şi tinerilor în dificultate din municipiul Chişinău şi a discutat cu specialiştii despre problemele cu care se confruntă în prestarea serviciilor. Întâlnirile realizate cu reprezentanţii MMPSF, Centrului municipal de plasament şi reabilitare pentru copiii de vârstă fragedă, Centrului de Plasament „Regina Pacis”, Centrului comunitar pentru copii şi tineri „Atlant”, au permis identificarea unor necesităţi specifice cu care se confruntă prestatorii de servicii în activităţile realizate cu copiii. De asemenea, dna. Winnete a vizitat serviciile de asistenţă parentală profesionistă şi casele comunitare de tip familie din raioanele Floreşti şi Ungheni.

Vizita consultantului internaţional va fi urmată de realizarea unui studiu despre necesităţile specialiştilor care prestează servicii sociale copiilor în situaţie de risc şi elaborarea unui suport de curs pentru instruirea continuă a acestora.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis