Octombrie 2014 Cinci Cercetări-Acţiune în domeniul educaţiei timpurii de calitate au fost prezentate la grădiniţa din comuna Ciorescu

Cinci Cercetări-Acţiune în domeniul educaţiei timpurii de calitate au fost prezentate la grădiniţa din comuna Ciorescu, municipiul Chişinău

Cinci Cercetări-Acţiune – primele realizate în Moldova în domeniul educaţiei timpurii – au fost prezentate la Grădiniţa „Licurici” din comuna Ciorescu, mun. Chişinău, în cadrul unui eveniment sub auspiciile proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”.

Cercetările-Acţiune au fost realizate de echipe de cercetători şi practicieni ghidaţi de către Centrul de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis” în cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”, implementat de către Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF.

În Republica Moldova, cele 5 Cercetări-Acţiune, realizate în 5 instituţii preşcolare din ţară grădiniţele 183 şi 130 din Chişinău, grădiniţa 2011 din Durleşti, grădiniţa 202 din Ciorescu şi grădiniţa din Horăşti, Ialoveni , s-au axat pe:

 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din educația timpurie în baza Standardelor profesionale naționale.
 • Dezvoltarea profesională la locul de muncă prin activități de mentorat și impactul acestora asupra calității practicilor de educație timpurie.
 • Evaluarea copiilor de vârstă timpurie și preșcolară în baza standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani.
 • Organizarea eficientă a activităţilor educaționale pe centre de interes prin implicarea elevilor-voluntari din liceu.
 • Incluziunea în educaţia timpurie a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 • Cercetarea-Acţiune realizată în instituţia preşcolară din Ciorescu a inclus şi o componentă de participare a adolescenţilor din comunitate în activităţile de educaţie timpurie a copiilor în grădiniţă în centre de învăţare pe interese. Această experienţă, povestită de voluntarii prezenţi eveniment, a fost în opinia lor una „neobişnuită, dar valoroasă pentru fiecare” dintre cei şase adolescenţi.


  Cercetările-Acţiune în educaţia timpurie au fost realizate de cercetători ai instituţiilor de pregătire a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” şi Universitatea de Stat din Moldova) şi practicieni cu experienţă în domeniu (directori sau metodişti ai instituţiilor preşcolare atât din mun. Chişinău, cât şi din localităţi rurale ale Republicii Moldova).

  Principalele repere ale celor cinci Cercetări-Acţiune în domeniul educaţiei timpurii din Moldova.


  Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu