Noiembrie 2014 Cercetarea „Evaluarea situaţiei educaţiei nonformale a adulţilor în Republica Moldova

Cercetarea „Evaluarea situaţiei educaţiei nonformale a adulţilor în Republica Moldova” a fost realizată de CIC SocioPolis la cererea DVV International în Republica Moldova în perioada mai – noiembrie 2014. Obiectivele cercetării au cuprins:
(i) analiza studiilor în domeniul învăţării pe parcursul vieţii şi a datelor statistice existente;
(ii) descrierea cadrului normativ şi a politicilor în domeniul educaţiei nonformale a adulţilor;
(iii) cercetarea cererii şi ofertei de servicii de educaţie nonformală;
(iv) evidenţierea dificultăţilor existente în accesul la serviciile de educaţie nonformală;
(v) înaintarea unor recomandări pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie nonformală în Republica Moldova.

Unele date vedeţi aici: Evaluarea situaţiei educaţiei nonformale a adulţilor în Republica Moldova

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis