Mai 2015 Platformă de dialog pentru consolidarea abilităţilor profesionale a prestatorilor de servicii sociale pentru copiii în situaţie de risc şi copiii separaţi de părinţi

La 18 mai 2015, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a fost organizată o masă rotundă care a avut scopul de a consolida abilităţile profesionale a prestatorilor de servicii sociale pentru copiii în situaţie de risc şi copiii separaţi de părinţi. În cadrul acesteia, au fost aduse la cunoștință rezultatele studiului ”Necesitățile prestatorilor de servicii sociale pentru copiii separați de părinți și copiii în situații de risc” și a fost prezentat curriculumul de instruire a profesioniștilor din cadrul serviciilor sociale pentru copii în situație de risc și copii separați de părinți „Psihosociologia relației copil – profesionist în domeniul social”.


La masa rotundă, au dat curs invitației de a participa, reprezentanți ai Direcției de Politici de Protecție a Familiei și Drepturilor Copilului din cadrul MMPSF, reprezentanți ai ONG-urilor active, cu experiență în dezvoltarea și susținerea serviciilor sociale adresate copiilor în situații de risc și copiilor separați de părinți, precum Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), A.O. Copil Comunitate Familie (CCF Moldova), A.O. Parteneriate pentru fiecare copil, A.O. Concordia; de asemenea, prestatori de servicii sociale din cadrul Centrelor de zi și a Centrelor de plasament temporar, specialiști din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială și protecție a familiei, asistenți parentali profesioniști și părinți educatori.


În cadrul discuțiilor, au fost abordate rezultatele studiului, finalitatea acestuia referindu-se inclusiv și la evaluarea necesităților de instruire a profesioniștilor din domeniul social, iar prezentarea draftului curriculumului a generat o serie de idei și aprecieri pentru definitivarea conținutului, care va corespunde cât mai exact scopului propus.

Pașii următori vor consta în definitivarea curriculumului de instruire a profesioniștilor din cadrul serviciilor sociale pentru copii în situație de risc și copii separați de părinți, ținându-se cont de sugestiile oferite de către participanții platformei de dialog.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu