Aprilie 2011 Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare

Obiectivul general al cercetăriia urmărit studierea situaţiei şi necesităţilor copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, care să ajute Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în crearea unor repere pentru realizarea politicilor bazate pe date empirice, care să prevină/elimine efectele negative ale migraţiei, prin măsuri de protecţie a copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijire.

Una din marile provocări ale cercetării a constat în prezentarea diversităţii situaţiilor de viaţă, respectiv şi a necesităţilor copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, pe de o parte, şi a mecanismelor în domeniul protecţiei lor, pe de altă parte. Au fost explorate experienţele de viaţă ale acestei categorii de copii şi vârstnici prin analiza percepţiei lor despre migraţia la muncă, efectele psiho-sociale, educaţionale, de sănătate, integritatea familiei, nivelul de bunăstare al gospodăriei, proiectele de viaţă şi, nu în ultimul rând, necesităţilor de sprijin şi suport din partea comunităţii.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis