Decembrie 2010 Monitorizarea corupţiei în Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei

Monitorizarea corupţiei în Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, beneficiar - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, Iulie – Decembrie 2010. Serviciile au vizat desfăşurarea monitorizării interne (chestionarea anonimă a angajaţilor CCCEC pentru identificarea anumitor riscuri de corupţie în interiorul instituţiei care nu au fost anunţate sau discutate cu superiorii) şi externe (completarea unei fişe de reclamare pe persoane fizice sau juridice ce s-a confruntat cu cazuri de corupţie din partea unor angajaţi ai CCCEC) a semnalării actelor de corupţie în cadrul CCCEC pentru anul 2010.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis