Decembrie 2010 Monitorizarea corupţiei în Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei

Monitorizarea corupţiei în Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, beneficiar - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, Iulie – Decembrie 2010. Serviciile au vizat desfăşurarea monitorizării interne (chestionarea anonimă a angajaţilor CCCEC pentru identificarea anumitor riscuri de corupţie în interiorul instituţiei care nu au fost anunţate sau discutate cu superiorii) şi externe (completarea unei fişe de reclamare pe persoane fizice sau juridice ce s-a confruntat cu cazuri de corupţie din partea unor angajaţi ai CCCEC) a semnalării actelor de corupţie în cadrul CCCEC pentru anul 2010.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu