Iunie 2014 Lucrătorii medicali originari din Republica Moldova care locuiesc şi activează în România

Studiul Lucrătorii medicali originari din Republica Moldova care locuiesc şi activează pe teritoriul României şi-a propus drept scop cunoaşterea situaţiei cadrelor medicale care activează în sistemul medical din România, a factorilor motivaţionali ai emigrării, problemelor şi strategiilor de viitor ale acestora.

Specificul cercetării date constă în cunoaşterea şi analiza opiniilor diferitor actori sociali: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale din România, a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale din România în sfera medicală, managerilor instituţiilor medicale din România şi a diferitor lucrători în domeniul sănătăţii originari din Republica Moldova care activează în sistemul românesc de sănătate. Totodată, cercetarea a avut în obiectiv și cercetarea cadrului legal existent în România care stă la baza procesului de integrare a lucrătorilor medicali din Republica Moldova în sistemul sănătății din România.

Studiul dat este destinat reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Moldova, autorităţilor din Republica Moldova şi România, cadrelor medicale şi familiilor acestora, reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în România, tuturor celor interesaţi de migraţia capitalului uman şi posibilităţile de implicare a acestora în dezvoltarea ţării de origine.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis