Iunie 2014 Lucrătorii medicali originari din Republica Moldova care locuiesc şi activează în România

Studiul Lucrătorii medicali originari din Republica Moldova care locuiesc şi activează pe teritoriul României şi-a propus drept scop cunoaşterea situaţiei cadrelor medicale care activează în sistemul medical din România, a factorilor motivaţionali ai emigrării, problemelor şi strategiilor de viitor ale acestora.

Specificul cercetării date constă în cunoaşterea şi analiza opiniilor diferitor actori sociali: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale din România, a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale din România în sfera medicală, managerilor instituţiilor medicale din România şi a diferitor lucrători în domeniul sănătăţii originari din Republica Moldova care activează în sistemul românesc de sănătate. Totodată, cercetarea a avut în obiectiv și cercetarea cadrului legal existent în România care stă la baza procesului de integrare a lucrătorilor medicali din Republica Moldova în sistemul sănătății din România.

Studiul dat este destinat reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Moldova, autorităţilor din Republica Moldova şi România, cadrelor medicale şi familiilor acestora, reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în România, tuturor celor interesaţi de migraţia capitalului uman şi posibilităţile de implicare a acestora în dezvoltarea ţării de origine.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu