Martie 2024 Înțelegerea posibilității introducerii unui moratoriu privind plasamentul copiilor cu vârsta 0-6 ani în îngrijirea instituțională

Acest studiu prezintă o evaluare exhaustivă a sistemului național de îngrijire și protecție a copiilor cu vârsta 0-6 ani, oferind perspective critice și recomandări specifice pentru încetarea plasamentului copiilor mici în îngrijire rezidențială. Prin analiza datelor statistice privind instituționalizarea copiilor cu vârsta 0-6 ani, identifică practicile actuale de prevenire, identificare, asistență, referire și plasament a copiilor în îngrijire rezidențială sau îngrijire alternativă centrată pe familie. De asemenea, studiul evaluează cunoștințele și atitudinile profesioniștilor și factorilor de decizie din acest domeniu și schițează recomandări pentru dezvoltarea și introducerea unui moratoriu în vederea încetării plasamentului copiilor cu vârsta 0-6 ani în îngrijire rezidențială.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu