Noiembrie 2015 Instruirea profesioniştilor în domeniul în domeniul social

La data de 2 noiembrie 2015 au demarat sesiunile de instruiri pentru profesioniști care se încadrează în activitățile din cadrul proiectului „Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copiii şi tinerii din Moldova”, implementat de Caritas Republica Cehă și Centrul de Investigații și Consultanță ”SocioPolis”, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare.

Tematicile abordate conțin subiecte ce țin atât de standardele internaționale și naționale în domeniul protecției și îngrijirii copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, creșterea și dezvoltarea copilului, suportul copilului aflat în situație de risc prin depășirea trecutului traumatizant, soluționarea problemelor de învățare, comportamentale și emoționale, cât și subiecte ce țin de menținerea sănătății îngrijitorilor prin învățarea unor tehnici de prevenire a stresului profesional.

Scopul sesiunilor de instruire constă în creșterea nivelului de cunoștințe și dezvoltarea abilităților practice a îngrijitorilor, ceea ce va avea drept finalitate eficientizarea calității relației copil – profesionist în domeniul social.

Sesiunile de instruire reprezintă un continuum în fortificarea abilităților profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii și tineri, iar în sprijinul acestei dezvoltări se oferă și un suport de curs ce include atât informație teoretică, cât și sugestii practice, exemple și materiale de lucru.

De asemenea, la finalul sesiunilor, profesioniștilor le sunt înmânate certificatele de participare, ce confirmă parcurgerea a 20 de ore de instruire.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis