Septembrie 2008 Identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem Naţional de intervenţie timpurie pentru copii cu disabilităţi

Scopul acestui studiu a constat în evaluarea serviciilor statale, private şi neguvernamentale de intervenţie timpurie pentru copiii cu disabilităţi şi risc sporit în vederea înaintării unor recomandări pentru a disemina şi multiplica modelele existente şi practicile pozitive de Intervenţie Timpurie, a creşte acoperirea, accesibilitatea, inclusiv finanţarea guvernamentală a acestor servicii.

Evaluarea include:

-analiza statisticii copiilor cu disabilităţi şi distribuţia geografică a acestora,

-analiza cadrul legislativ şi a politicilor în domeniul Intervenţiei Timpurii,

-prezentarea riscurilor în instituţionalizarea copiilor cu disabilităţi,

-identificarea serviciilor statale, private şi neguvernamentale de Intervenţie Timpurie,

-prezentarea modelelor guvernamentale de contractare a serviciilor sociale,

-necesităţile de instruire în Intervenţia Timpurie,

-oportunităţile de dezvoltare a serviciilor de Intervenţie Timpurie în cadrul infrastructurii (sociale, medicale sau educaţionale) prezente.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu