Septembrie 2008 Identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem Naţional de intervenţie timpurie pentru copii cu disabilităţi

Scopul acestui studiu a constat în evaluarea serviciilor statale, private şi neguvernamentale de intervenţie timpurie pentru copiii cu disabilităţi şi risc sporit în vederea înaintării unor recomandări pentru a disemina şi multiplica modelele existente şi practicile pozitive de Intervenţie Timpurie, a creşte acoperirea, accesibilitatea, inclusiv finanţarea guvernamentală a acestor servicii.

Evaluarea include:

-analiza statisticii copiilor cu disabilităţi şi distribuţia geografică a acestora,

-analiza cadrul legislativ şi a politicilor în domeniul Intervenţiei Timpurii,

-prezentarea riscurilor în instituţionalizarea copiilor cu disabilităţi,

-identificarea serviciilor statale, private şi neguvernamentale de Intervenţie Timpurie,

-prezentarea modelelor guvernamentale de contractare a serviciilor sociale,

-necesităţile de instruire în Intervenţia Timpurie,

-oportunităţile de dezvoltare a serviciilor de Intervenţie Timpurie în cadrul infrastructurii (sociale, medicale sau educaţionale) prezente.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis