Iunie 2014 Cunoştinţe, atitudini şi practici în domeniul sănătăţii mamei şi copilului (date comparative pentru anii 2012 şi 2014)

Sănătatea femeii este în corelaţie cu sănătatea reproductivă şi împreună cu sănătatea copilului sunt determinate de cunoştinţele, atitudinile şi practicile existente în familie, comunitate şi societate. Îmbunătăţirea indicatorilor în domeniul sănătăţii materne şi a sănătăţii copiilor presupune activităţi complexe şi schimbări majore la nivelul instituţiilor de stat, dar şi în cadrul comunităţilor locale în ceea ce priveşte colaborarea specialiştilor din diferite sectoare (medicină, educaţie, protecţie socială, administrare publică, sector neguvernamental etc.), atitudinilor şi practicilor populaţiei faţă de propria sănătate.

Scopul studiului dat a constat în evaluarea schimbărilor în cunoştinţele, atitudinile şi practicile referitoare la sănătatea mamei şi copiilor în rândul femeilor de vârstă reproductivă şi a specialiştilor din domeniile sănătăţii şi asistenţei sociale produse în rezultatul implementării proiectului moldo-elveţian „Modernizarea sistemului de perinatologie în Republica Moldova”, faza 3, componenta „Comunitate” implementat în raioanele Făleşti (s. Sărata Veche, s. Glinjeni, or. Făleşti) şi Nisporeni (s. Selişte, s. Mileşti, or. Nisporeni) de către AsociaţiaObştească „Progres prin Alternativă” în colaborare cu Institutul Tropical şi de Sănătate Publică din Basel, Elveţia, susţinut financiar de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova (SDC) în perioada mai 2012-mai 2014).

Studiul dat este destinat reprezentanţilor instituţiilor medicale, educaţionale, APL, echipelor Y-PEER, Clubul Familiei, sectorului neguvernamental, tinerilor, femeilor de vârstă reproductivă şi membrilor familiilor acestora şi decidenţilor.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu