Martie 2013 Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova

Cercetarea Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” şi-a propus drept scop analiza situaţiei din Republica Moldova în domeniul participării copiilor victime ale infracţiunii în procedurile legale (urmărire penală, judecată) şi a rolului fiecărui participant (ofiţer de urmărire penală, procuror, judecător, copil, părinte / reprezentant legal, autoritate tutelară, psiholog/pedagog) în acest proces. În acest context au fost studiate experienţele şi opiniile copiilor victime ale infracţiunilor, judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, reprezentanţilor administraţiei publice locale, decidenţilor.

Cercetarea dată este destinată specialiştilor legali (ofiţeri de urmărire penală, procurori judecători) ce examinează cazurile de infracţiuni împotriva copiilor; psihologilor şi pedagogilor care sunt implicaţi în asistenţa specializată a copiilor victime ale infracţiunilor, părinţilor, copiilor, şi, nu în ultimul rând, decidenţilor.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis