Martie 2013 Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova

Cercetarea Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” şi-a propus drept scop analiza situaţiei din Republica Moldova în domeniul participării copiilor victime ale infracţiunii în procedurile legale (urmărire penală, judecată) şi a rolului fiecărui participant (ofiţer de urmărire penală, procuror, judecător, copil, părinte / reprezentant legal, autoritate tutelară, psiholog/pedagog) în acest proces. În acest context au fost studiate experienţele şi opiniile copiilor victime ale infracţiunilor, judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, reprezentanţilor administraţiei publice locale, decidenţilor.

Cercetarea dată este destinată specialiştilor legali (ofiţeri de urmărire penală, procurori judecători) ce examinează cazurile de infracţiuni împotriva copiilor; psihologilor şi pedagogilor care sunt implicaţi în asistenţa specializată a copiilor victime ale infracţiunilor, părinţilor, copiilor, şi, nu în ultimul rând, decidenţilor.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu