August 2012 Cercetarea „Impactul migraţiei asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din Moldova”

Cercetarea „Impactul migraţiei asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din Moldova” a fost realizată de CIC SocioPolis la cererea Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei în anul 2012. Obiectivele cercetării au fost orientate asupra următoarelor aspecte:
(i) analiza situaţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor ce activează în câmpul muncii din Republica Moldova;
(ii) evaluarea intenţiilor de emigrare a cadrelor didactice şi cercetătorilor care activează în sistemul de educaţie şi cel de ştiinţă;
(iii) analiza activităţilor de muncă realizate de fostele cadre didactice şi cercetători peste hotare;
(iv) evaluarea posibilităţilor de revenire a migranţilor expatriaţi;
(v) analiza inserţiei profesionale a cadrelor didactice şi a cercetătorilor reveniţi de peste hotare;
(vi) înaintarea unor recomandări privind îmbunătăţirea capacităţilor Republicii Moldova în domeniul managementului migraţiei forţei de muncă, în special a cadrelor didactice şi cercetătorilor.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis