August 2012 Cercetarea „Impactul migraţiei asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din Moldova”

Cercetarea „Impactul migraţiei asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din Moldova” a fost realizată de CIC SocioPolis la cererea Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei în anul 2012. Obiectivele cercetării au fost orientate asupra următoarelor aspecte:
(i) analiza situaţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor ce activează în câmpul muncii din Republica Moldova;
(ii) evaluarea intenţiilor de emigrare a cadrelor didactice şi cercetătorilor care activează în sistemul de educaţie şi cel de ştiinţă;
(iii) analiza activităţilor de muncă realizate de fostele cadre didactice şi cercetători peste hotare;
(iv) evaluarea posibilităţilor de revenire a migranţilor expatriaţi;
(v) analiza inserţiei profesionale a cadrelor didactice şi a cercetătorilor reveniţi de peste hotare;
(vi) înaintarea unor recomandări privind îmbunătăţirea capacităţilor Republicii Moldova în domeniul managementului migraţiei forţei de muncă, în special a cadrelor didactice şi cercetătorilor.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu