Iunie 2009 Cercetarea „Cunoştinţele, atitudinile şi comportamentul militarilor în termen din Republica Moldova privind HIV/SIDA şi ITS”,

Cercetarea „Cunoştinţele, atitudinile şi comportamentul militarilor în termen din Republica Moldova privind HIV/SIDA şi ITS”, a fost realizată pentru UNDP Moldova, în mai - iunie 2009. Obiectivele specifice ale cercetării au vizat determinarea atitudinii militarilor în termen faţă de oamenii ce trăiesc cu HIV/SIDA; analiza comportamentului sexual al militarilor în termen; evaluarea necesităţilor de informare privind HIV/SIDA a militarilor în termen şi a modalităţilor de obţinere a informaţiei respective şi analiza comparativă a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor referitoare la HIV/SIDA în rândul militarilor în termen (anii 2006, 2007 şi 2009).

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis