Iunie 2009 Cercetarea „Cunoştinţele, atitudinile şi comportamentul militarilor în termen din Republica Moldova privind HIV/SIDA şi ITS”,

Cercetarea „Cunoştinţele, atitudinile şi comportamentul militarilor în termen din Republica Moldova privind HIV/SIDA şi ITS”, a fost realizată pentru UNDP Moldova, în mai - iunie 2009. Obiectivele specifice ale cercetării au vizat determinarea atitudinii militarilor în termen faţă de oamenii ce trăiesc cu HIV/SIDA; analiza comportamentului sexual al militarilor în termen; evaluarea necesităţilor de informare privind HIV/SIDA a militarilor în termen şi a modalităţilor de obţinere a informaţiei respective şi analiza comparativă a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor referitoare la HIV/SIDA în rândul militarilor în termen (anii 2006, 2007 şi 2009).


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu