Octombrie 2013 Cartografierea diasporei moldoveneşti în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii

Studiul Cartografierea diasporei moldoveneşti în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii şi-a propus drept scop cercetarea profilului socio-economic al cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent peste hotarele ţării, persoanelor originare din Republica Moldova şi descendenţilor acestora, precum şi comunităţile formate din aceştia, care să ajute autorităţile guvernamentale din Republica Moldova să dezvolte politici în domeniul managementului migraţiei.

Specificul cercetării date constă în cunoaşterea şi analiza opiniilor diferitor actori sociali: diasporei moldoveneşti, reprezentanţilor misiunilor diplomatice de peste hotare, reprezentanţilor administraţiei publice locale din Moldova şi din ţările cercetate. Au fost explorate viziunile acestora despre migraţie, tendinţele, motivaţiile şi aşteptările migranţilor, activitatea organizaţiilor de diasporă, perspectivele de revenire a migranţilor în Republica Moldova.

Studiul dat este destinat migranţilor şi familiilor acestora, reprezentanţilor comunităţilor de diasporă moldovenească, reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale din Republica Moldova, în mod special Biroului pentru Relaţii cu Diaspora, tuturor celor interesaţi în sporirea gradului de implicare a diasporei şi încurajarea investirii capitalul social şi financiar acumulat peste hotare în dezvoltarea ţării de origine.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu