Octombrie 2015 Cartografierea Asociaţiilor de Diasporă şi elaborarea unui Plan de consolidare a capacităţilor femeilor lidere din diasporă

În perioada iunie-iulie 2015, Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis” în cadrul proiectului “PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA DREPTURILOR FEMEILOR MIGRANTE”, implementat de către Entitatea ONU pentru egalitate de gen și emanciparea femeilor - UN Women, în colaborare cu Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, a efectueat un studiu ce a urmărit să analizeze provocările cu care se confruntă asociaţiile, comunitățile și grupurile de inițiativă ale diasporei în relaţionarea cu femeile migrante originare din Republica Moldova.

Studiul s-a focusat pe analiza activităţilor desfăşurate pentru femeile migrante şi identificarea necesităţilor de consolidare a capacităţilor femeilor-lidere a organizaţiilor diasporei. Pentru realizarea obiectivelor studiului au fost utilizate diverse metode de cercetare cu ajutorul cărora au fost colectate informaţii de la femeile migrante şi liderii asociaţiilor, comunităţilor, grupurilor de iniţiativă ale diasporei moldoveneşti. Rezultatele studiului le puteţi vedea accesând compartimentul Resurse.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis