Iunie 2016 Proiectul “Fortificarea abilităților profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii și tineri din Moldova” s-a încheiat cu succes!

14 iunie curent a avut loc conferința de închidere a proiectului ”Fortificarea abilităților profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii și tinerii din Moldova”. La eveniment au participat viceministrul muncii, protecției sociale și familiei, Viorica Dumbrăveanu, Ambasadorul Republici Cehe la Chișinău, Excelența Sa, D-l Zdeněk Krejčí și reprezentanții Caritas Republica Cehă și Centrului de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis”.


În perioada septembrie 2014 – iunie 2016 Centrul de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis” şi Caritas Republica Cehă în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a implementat proiectul “Fortificarea abilităţilor profesionale ale personalului prestator de servicii sociale pentru copii şi tineri din Moldova”.

Proiectul a fost finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare.

Prin acest proiect s-a urmărit să se contribuie la consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii, şi transferul cunoştinţelor în baza standardelor, bunelor practici și experienței internaționale în domeniul creşterii şi educării copiilor separați de părinți și copiilor în situație de risc.

Au fost instruiţi 906 profesionişti ce activează în domeniul protecţiei copiilor în situaţie de risc sau rămaşi fără de îngrijire părintească. Profesioniştii instruiţi sunt: asistenţi parentali profesionişti, părinţi-educatori din cadrul Caselor de Tip Familie, manageri, psihologi, asistenţi sociali, psihopedagogi, pedagogi sociali din cadrul centrelor de plasament temporar, centrelor de zi, centrelor comunitari sau centrelor multifuncţionale, specialişti din cadrul unităţilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

Tematica instruirilor a fost identificată în cadrul studiului Necesităţile prestatorilor de servicii sociale pentru copiii separaţi de părinţi şi copiii în situaţie de risc. Pentru desfăşurarea instruirilor au fost elaborate o Curriculă în baza necesităţilor identificate în cadrul studiului şi Suportul de curs Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social. Instruirile s-au desfăşurat în grupuri cu un număr de participanţi între 14-18 persoane cu o durată de 2.5 zile per grup şi s-au axat pe subiecte ce țin de:

·standardele internaționale și naționale în domeniul protecției și îngrijirii copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți,

·creșterea și dezvoltarea copilului,

·suportul copilului aflat în situație de risc prin depășirea trecutului traumatizant,

·soluționarea problemelor de învățare, comportamentale și emoționale,

·subiecte ce țin de menținerea sănătății îngrijitorilor prin învățarea unor tehnici de prevenire a stresului profesional.

Suportul de curs „Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social” poate fi descărcat aici.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu