Septembrie 2014 Facilitarea şi organizarea consultărilor locale cu femeile migrante la muncă

Facilitarea şi organizarea consultărilor locale cu femeile migrante la muncă, UN Women Moldova, August – Septembrie 2014. Scopul consultărilor a urmărit cunoașterea problemelor şi necesitaților specifice ale femeilor lucrătoare migrante. S-a intenţionat cunoaşterea autentică, nu doar din auzite, inclusiv cu exemplificări din experiența personală.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu