Decembrie 2013 Evaluarea proiectului Comisiei Europene „Remitenţele dezvoltă comunităţile în Moldova”

Evaluarea proiectului Comisiei Europene „Remitenţele dezvoltă comunităţile în Moldova” implementat de Hilfswerk Austria în Republica Moldova în parteneriat cu Hilfswerk Austria în Republica Moldova, a fost realizată de CIC SocioPolis în perioada decembrie 2013 – februarie 2014. Scopul general al proiectului „Remitenţele Dezvoltă Comunităţile în Moldova” a fost de a contribui la conexiunea procesului de migraţie cu dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin creşterea impactului pozitiv al migraţiei asupra dezvoltării comunităţilor rurale. Evaluarea finală a proiectului a avut în calitate de scopaprecierea relevanţei, eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii activităţilor proiectului, inclusiv documentarea celor mai bune practici şi a rezultatelor neintenţionate ale proiectului şi analiza impactului microgranturilor oferite asupra dezvoltării comunitare.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu