Decembrie 2014 Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii şi tineri din Moldova

Fortificarea abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii şi tineri din Moldova”. Proiectul își propune să contribuie la consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copii prin transferul bunelor practici și a experienței internaționale în domeniul creşterii şi educării copiilor separați de părinți și copiilor în situație de risc. Activităţile de bază ale proiectului se vor axa pe cunoaşterea necesităţilor copiilor separaţi de părinţi şi a specialiştilor care oferă servicii acestor copii, elaborarea unei curricule de instruire, a unui Ghid metodologic şi a unui Suport de curs pentru aceştia în baza necesităţilor identificate.

În cadrul acestui proiect, în perioada 7-13 decembrie 2014, reprezentanţii Direcţiei protecţiei familiei şi drepturilor copilului a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei,echipa de experți a proiectului și reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul protecției sociale a copilului din Republica Moldova au participat la o vizită de studiu în Republica Cehă. În cadrul vizitei, echipa de experți din Republica Moldova a făcut cunoştinţă cu sistemul de protecţie socială a copilului în Republica Cehă, au vizitat primăria sectorului 14 din Praga, primăria judeţeană Pardubice, diverşi prestatori de servicii sociale adresate copiilor în situaţie de risc (Caritas, Natama, Lumos, Amaltheia). Schimbul de experienţă a permis analiza aspectelor comune, dar şi specifice ce țin de serviciile sociale adresate copiilor în situaţie de risc, procedurilor şi instrumentelor de lucru. Echipa de experți din Republica Moldova, dar și specialiştii instituţiilor din Republica Cehă s-au arătat deschiși pentru eventualele colaborări și schimburi de experiență.

The present web page was created under the project “Strengthening qualification of persons providing social protection services to children and youth in Moldova” implemented by Centre of Investigations and Consultation SocioPolis and Caritas Czech Republic with financial support of Czech Development Agency© Toate drepturile rezervate de AO CIC SocioPolis