Aprilie 2015 CUNOAŞTEREA PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ APP ŞI CCTF

Pe parcursul lunii martie CIC SocioPolis a desfăşurat mai multe discuţii focus-grup cu asistenţii parentali profesionişti, părinţii-educator şi copiii aflaţi în plasament din diferite raioane ale Republicii Moldova. Discuţiile au avut drept scop cunoaşterea problemelor cu care se confruntă copii aflaţi în plasament, părinţii îngrijitori care educă aceşti copii, precum şi necesităţile de instruire ale acestora. Activitatea dată a fost desfăşurată în contextul proiectului Fortificarea Abilităţilor profesionale ale prestatorilor de servicii sociale pentru copii şi tinerii din Moldova care cuprinde şi un studiu privind pregătirea profesională a specialiştilor implicaţi în lucrul cu copiii în situaţie de risc în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a serviciilor de asistenţă acordate copiilor. Proiectul este finanţată de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin intermediul Caritas Republica Cehă şi implementat de CIC SocioPolis în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Discuţiile Focus Grup au atins următoarele tematici:

    -Motivaţia de a deveni părinți îngrijitori,

    -Problemele de educaţie, comportament, învăţare cu care se confruntă părinţii îngrijitori în creşterea copiilor,

    -Practicile în îngrijirea copiilor aflaţi în plasament,

    -Acţiunile întreprinse spre reintegrarea copiilor aflaţi în plasament în familiile biologice sau lărgite,

    -Necesităţile de instruire pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre părinţii îngrijitori şi copiii aflaţi în plasament.

Participanţii la discuţiile focus grup au relatat că şi-ar dori şi pe viitor să aibă posibilitatea de a întâlni în mod regulat cu colegii din alte localităţi pentru a discuta problemele cu care se confruntă, de asemenea, necesitatea creării unii pagini web care să vină cu diverse informaţii, să ofere posibilitatea schimbului de experienţă pentru o mai bună îngrijire a copiilor aflaţi în plasament.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu