Septembrie 2015 Cerere de ofertă de preț pentru achiziţia serviciilor de închiriere a unei săli de instruire, serviciilor de cazare pentru participanţi şi serviciilor de alimentare în or. Chişinău

Centrul de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis” şi Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în prezent implementează proiectul Fortificarea abilităţilor profesionale ale personalului prestator de servicii sociale pentru copii din Republica Moldova. Una din activităţile proiectului dat vizează instruirea a 850 de profesionişti din domeniul social, dintre care 200 persoane în 2015 şi 650 persoane în 2016.

Prin prezenta anunțăm Solicitarea ofertelor pentru achiziția serviciilor de închiriere a unei săli de instruire, serviciilor de cazare pentru participanți și serviciilor de catering pentru perioada 02 noiembrie 2015 – decembrie 2015, în raza or. Chişinău, cu prelungirea contractului pentru instruirile ce vor fi desfăşurate în perioada ianuarie - mai 2016.

DETALII VEDEŢI AICI:
cerere-de-oferta.pdf


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu