Martie 2015 Necesităţile copiilor, asistenţilor parentali profesionişti, părinţilor-educatori şi specialiştilor din serviciile de protecţie a copilului în situaţie de risc

Studiul „Necesităţile copiilor, asistenţilor parentali profesionişti, părinţilor-educatori şi specialiştilor din serviciile de protecţie a copilului în situaţie de risc”realizat de Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis îşi propune cunoaşterea necesităţilor copiilor separaţi de părinţi şi a specialiştilor care se ocupă de protecţia socială a acestora, pentru a ajuta Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) în consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copiii separaţi de părinţi.

Obiectivele specifice ale cercetării suntorientate asupra următoarelor aspecte:

- Efectele formelor de protecţie (asistenţa parentală profesionistă şi case de tip familie) asupra personalităţii copilului, inclusiv asupra educaţiei, sănătăţii şi integrării sociale a acestuia;

- Cunoaşterea problemelor şi provocărilor (comunicare, relaţionare, soluţionare a conflictelor etc.) cu care se confruntă copiii încadraţi în asistenţa parentală profesionistă şi casele de tip familie;

- Identificarea mecanismelor prin care copiii încadraţi în asistenţa parentală profesionistă şi casele de tip familie depăşesc situaţiile de dificultate cu care se confruntă;

- Cunoaşterea necesităţilor şi provocărilor specialiștilor din sistemul de protecţie a copiilor separaţi de părinţi (asistenţi parentali profesionişti, părinţi-educatori din casele de tip familie, specialişti din cadrul serviciilor de plasament temporar şi de zi, specialişti din cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială în domeniul protecţiei copiilor) în asistenţa copiilor separaţi de părinţi.

Datele cercetării vor fi folosite pentru a înainta recomandări MMPSF, în baza necesităţilor identificate, pentru a consolida cunoştinţele şi abilităţile profesionale a personalului prestator de servicii sociale pentru copiii separaţi de părinţi.


Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” este membru al Alianței de Asistență Tehnicătechnicalassistance.eu