March 2021 Evaluarea funcționalității echipelor multidisciplinare pe cazurile de violență în familie (EVA)
Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, care totodată poartă un puternic caracter de gen, având în vedere că între 90 și 95% din totalul victimelor violenței în familie sunt femei.
Această evaluare reflectă situația curentă privind aplicarea cadrului normativ, documentarea bunelor practici, dar și identificarea lacunelor și provocărilor care vor servi drept suport autorităților guvernamentale și locale (inclusiv prestatorilor de servicii).


Center of Investigations and Consultation is a member of the Technical Assistance Alliance
technicalassistance.eu